Nyheder

     Åben: torsdag – lørdag fra kl 17,30

indtil mortens aften d.10 now

gavekort sælges hele året

     Selskaber & mad ud af huset modtages hele året